Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh hitech
Hotline
(08) 37 305 276
Hộp thư Đăng nhập

Giới thiệu

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - SHTP Co., Ltd được thành lập trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004, trên cơ sở tiếp nhận và phát triển từ Công ty Xây lắp dầu khí thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động hơn 30 năm trong ngành xây dựng và thương mại dịch vụ, với mong muốn được cung cấp các loại hình dịch vụ phục vụ cho việc xây dựng Khu công nghệ cao và các hoạt động của các nhà đầu tư trong Khu. Xem tiếp

 

Xây Dựng

Chi tiết

Thương mại

Chi tiết

Thương mại - Dịch vụ

Chi tiết

Hoạt Động Khác

Chi tiết
Đối tác
Liên kết website